Đà Lạt đẩy mạnh chiến dịch trồng cây xanh trong năm 2024

12/01/2024 635 0
TP Đà Lạt, Lâm Đồng đang nỗ lực thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2024. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Kế hoạch trồng cây xanh năm 2024 của UBND TP Đà Lạt, mục tiêu đặt ra là trồng 861.700 cây trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp và 158.700 cây trên đất quy hoạch lâm nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị và địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động và huy động cả hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân tham gia trồng rừng và cây xanh.

Cụ thể, các xã, phường trên địa bàn thành phố được giao nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền và thông báo đến mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tại địa phương về trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cây xanh. Đồng thời, phải giám sát và vận động người dân tố giác những hành vi gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây xanh sau khi trồng.

Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố cũng được giao nhiệm vụ vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng bổ sung cây xanh trong khuôn viên để tôn tạo cảnh quan và góp phần thực hiện thành công kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng khuyến khích người dân trồng cây xanh xung quanh đất nhà ở và đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại cây cảnh, cây che bóng, cây ăn quả. Vận động trồng 30 cây xanh/hộ gia đình tại khu vực nông thôn và 2 cây xanh/hộ gia đình tại khu vực đô thị.

Để đánh giá và thống kê số lượng cây xanh và cây đa mục đích mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã trồng tại các khu dân cư, tổ dân phố, khu sản xuất tập trung, công viên, vườn hoa, quảng trường, khu vực đất công cộng khác, UBND thành phố sẽ tiến hành rà soát và thống kê cụ thể.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng được tuyên truyền và vận động tham gia hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh vì cộng đồng. Phát huy vai trò thi đua trong trồng cây xanh và trồng rừng thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, sẽ kịp thời phát hiện và triển khai nhân rộng những gương, mô hình điển hình.

Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thành phố cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với UBND các phường, xã để rà soát lại diện tích rừng trên địa bàn phường, xã và xây dựng phương án quản lý, trồng rừng, trồng cây xanh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã để rà soát và thống kê diện tích, vị trí cần giải tỏa. Thành lập lực lượng và tiến hành giải tỏa để tổ chức trồng lại rừng đối với diện tích đất rừng bị phá hoại, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Ông Trần Ngọc Anh - một người dân sinh sống tại Cầu Đất, TP Đà Lạt, cho biết: "Tôi rất ủng hộ chiến dịch trồng cây xanh của thành phố. Đây là một việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng không khí. Tôi sẽ tham gia trồng cây xanh tại khu vực nhà mình để góp phần thực hiện thành công kế hoạch này".

Còn anh Phạm Anh Dũng - một nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Tôi rất vui khi thấy thành phố đặt ra nhiều hoạt động trồng cây xanh. Tôi cũng sẽ tham gia trồng cây xanh để góp phần tạo nên một TP Đà Lạt ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Trồng cây xanh là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Việc TP Đà Lạt đặt ra mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2024 là một tín hiệu đáng mừng. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của cả cộng đồng và các cấp chính quyền, kế hoạch này sẽ được thực hiện thành công, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao đời sống của người dân thành phố.

Theo lamdong.gov.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu