25.055 lượt tải thông tin về du lịch Đà Lạt

26/03/2024 404 0

Giai đoạn 2018 - 2023, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) TP Đà Lạt đã nhận 25.055 lượt tải với 1.714.906 lượt xem về du lịch Đà Lạt; 57.714 lượt tải, 1.453.361 lượt xem công bố quy hoạch Đà Lạt; quảng bá hơn 1.000 tin, bài lên Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin du lịch Đà Lạt.

Toàn thành phố cũng đã kiện toàn 204 Tổ Công nghệ số cộng đồng trên 100% thôn, tổ dân phố với 1.115 thành viên, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân về ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Ngoài ra, triển khai hệ thống nhắn tin quảng bá SMS Brandname với tên “UBND.DALAT” gồm: ứng dụng Du lịch Đà Lạt, dịch vụ công; Đà Lạt trực tuyến; quản lý, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBN TP Đà Lạt, hệ thống Văn phòng điện tử (ioffice) và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC)…

Theo dalat.lamdong.gov.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu