Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 06:30 - Đóng cửa: 19:00

21/9 Trần Phú, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

090 989 68 39

banhcanhcalocan@gmail.com

Điểm đặc trưng

Dịch vụ giao hàng

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)