Hồ Than Thở
Hồ Than Thở
Hồ Than Thở
Hồ Than Thở

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: thuyduongdalat@gmail.com

Địa chỉ: ho xuan huong f12 Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

thuyduong

Bản đồ

Giới thiệu

×

thuyduong

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí