Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:00

14Bis Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

097 714 42 38

taongo5@dalatcity.org

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)