Viện nghiên cứu sinh học tây nguyên
Viện nghiên cứu sinh học tây nguyên
Viện nghiên cứu sinh học tây nguyên
Viện nghiên cứu sinh học tây nguyên
Viện nghiên cứu sinh học tây nguyên

Giới thiệu

Giá: 15,000VNĐ-15,000VNĐ

Số điện thoại: 02633822078

Thời gian tham quan tại một điểm: 90 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 9:00 CH

Email: vanthu@tni.vast.vn

Địa chỉ: Phường 07, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Viện Sinh học Tây Nguyên là một cơ quan nghiên cứu khoa học tại Đà Lạt, Việt Nam với chức năng nghiên cứu cơ bản về sinh học vùng Tây Nguyên. Trụ sở của viện nằm trên một quả đồi cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7 km, trước 1975 là một tu viện thuộc tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trước năm 2008, viện có tên Phân viện Sinh học tại Đà Lạt. Viện Sinh học Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Viện Sinh học Tây Nguyên là một cơ quan nghiên cứu khoa học tại Đà Lạt, Việt Nam với chức năng nghiên cứu cơ bản về sinh học vùng Tây Nguyên. Trụ sở của viện nằm trên một quả đồi cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7 km, trước 1975 là một tu viện thuộc tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trước năm 2008, viện có tên Phân viện Sinh học tại Đà Lạt. Viện Sinh học Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí