Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 08:00

Số điện thoại: 0372091904

Địa chỉ: 112 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Kem Tại Nhà

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giá



Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)
Liên hệ với chúng tôi

112 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0372091904

kemtainha.com@gmail.com

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img