Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 10:00 - Đóng cửa: 22:00

17-19 Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

034 467 8587

quanhmong@gmail.com

Điểm đặc trưng

Có bãi giữ xe miễn phí

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)