Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:00

195 Nguyên Tử Lực, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

094 652 98 53

Halalfoodkarim@gmail.com

Điểm đặc trưng

Có bãi giữ xe miễn phí

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)