Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Quán nhạc Cung Đàn Xưa

  Mở cửa: 17:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Rạp chiếu phim Cinestar Đà Lạt

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nông Sản Đà Lạt

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 21:00
 • Biệt thự Hằng Nga

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 19:00
 • Karaoke Diễm Quỳnh

  Mở cửa: 17:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Quảng trường Lâm Viên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Linh Ẩn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Khách sạn Sen Vàng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 07:00
 • Biệt thự Hằng Nga

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 19:00
 • Hồ Xuân Hương

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59