Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Biệt thự Hằng Nga

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 19:00
 • Hồ Tuyền Lâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Thác Datanla

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
Ngày 2
 • Chùa Linh Ẩn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00