Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đà Lạt Golf Valley

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:55
 • Chùa Linh Ẩn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Kem bơ Thanh Thảo

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Biệt thự Hằng Nga

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 19:00
 • Đặc sản Quỳnh Nga

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Tranh Thêu XQ Đà Lạt

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 21:00
 • Nhà hàng Liên Đô

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Áo Len Nam Phương

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 21:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Hồ Xuân Hương

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chợ đêm Đà Lạt

  Mở cửa: 18:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Cơm niêu Như Ngọc

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nhà hàng Thung Lũng Cá

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:00