Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đồi trà Cầu Đất

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Chùa Linh Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Khu Du Lịch Lá Phong

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 17:30
 • Chợ đêm Đà Lạt

  Mở cửa: 18:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Quảng trường Lâm Viên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Phát

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quán Bà Năm Chút

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 2
 • Đổi cỏ hồng

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Thác Datanla

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Thiền viện Trúc lâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Hồ Tuyền Lâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Trang Trại YSA Orchid Farm

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 17:00