Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Tiệm Bánh Cối Xay Gió 

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Vườn bí ngô khổng lồ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 10:30
 • Chùa Linh Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Cánh đồng hoa cẩm tú cầu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Đà Lạt Beco

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 21:00
 • Chợ đêm Đà Lạt

  Mở cửa: 18:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Up Coffee

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Thác Datanla

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Thiền viện Trúc lâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00