Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Petcorner - Coffee, Pet Shop & Spa

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Happy Hill Đà Lạt

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nem nướng Bà Hùng

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Nhà Ga Đà Lạt

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • Vườn Yên - Trà & Cafe

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Botea Bistro

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Quảng trường Lâm Viên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chợ đêm Đà Lạt

  Mở cửa: 18:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Thongdalat.Space Cafe

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Secret Garden

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Tiệm Bánh Totto-Chan

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Kokoro Cafe

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Hoa Sơn Điền Trang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà thờ Domaine De Marie

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • An Cafe

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chợ đêm Đà Lạt

  Mở cửa: 18:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 3
 • F Cánh Đồng Hoa Cafe

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Sunny Farm

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Gâu Garden

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 21:00