Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đà Lạt Golf Valley

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:55
 • Tiệm Bánh Cối Xay Gió 

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Hồ Xuân Hương

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà Thuốc Trung Tâm - LADOPHAR

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nhà hàng Long Hoa

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đặc sản Quỳnh Nga

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:00