Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Dinh II

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Quán Long Quỳnh

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Khu biệt thự Trần Lệ Xuân

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Bánh Tráng Nướng Dì Đinh

  Mở cửa: 15:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Cửa hàng hoa tươi Tâm Huy

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà hàng Hoàn Kiệt

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:00
 • T&T Hotel

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59