Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 11:00 - Đóng cửa: 22:00

H19 KQH, Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263 3548 981

dooribbq@gmail.com

Điểm đặc trưng

Dịch vụ giao hàng

Có bãi giữ xe miễn phí

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)