Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

7 Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

083 855 3535

launuongchifan@gmail.com

Điểm đặc trưng

Đặt bàn trước

Có bãi giữ xe miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)