Biệt thự Hằng Nga
Biệt thự Hằng Nga
Biệt thự Hằng Nga
Biệt thự Hằng Nga
Biệt thự Hằng Nga

Giới thiệu

Giá: 40,000VNĐ-40,000VNĐ

Số điện thoại: 06233 822 070

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:30 SA - Đóng cửa: 7:00 CH

Email: info@crazyhouse.vn

Địa chỉ: 03 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Biệt thự Hằng Nga cũng thể hiện phong cách sống và công việc của tôi cũng như phong cách sáng tạo của một kiến trúc sư. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Moscow (1959-1965) và sau đó là tiến sĩ (1969-1972), tôi trở về Hà Nội và làm việc tại Viện Thiết kế Kiến trúc của Bộ Xây dựng và Bộ. Văn hóa. Năm 1983, tôi chuyển đến Đà Lạt, làm việc tại Viện Thiết kế Xây dựng.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Biệt thự Hằng Nga cũng thể hiện phong cách sống và công việc của tôi cũng như phong cách sáng tạo của một kiến trúc sư. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Moscow (1959-1965) và sau đó là tiến sĩ (1969-1972), tôi trở về Hà Nội và làm việc tại Viện Thiết kế Kiến trúc của Bộ Xây dựng và Bộ. Văn hóa. Năm 1983, tôi chuyển đến Đà Lạt, làm việc tại Viện Thiết kế Xây dựng.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí