Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 08:00

15F Tăng Bạt Hổ, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0982141451

banhuottrang@dalatcity.org

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)