Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 14:00 - Đóng cửa: 22:00

E2 Mạc Đỉnh Chi, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

097 566 33 39

amisrestaurantdalat@gmail.com

Điểm đặc trưng

Có bãi giữ xe miễn phí

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)