Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:00

50 Phan Chu Trinh, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

02633522992

alokorea@dalatcity.org

Điểm đặc trưng

Hóa đơn đỏ

Dịch vụ giao hàng

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)