Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Phone: 0817002631

Address: Quầy số 49, tầng lửng, khu B chợ Đà Lạt Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Kem Phụng

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Quầy số 49, tầng lửng, khu B chợ Đà Lạt Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0817002631

kemphung@dalatcity.org

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img