Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Quầy số 36, tầng lửng khu B chợ Đà Lạt Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

02633510034

bunuyen@dalatcity.org

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)