Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Quầy số 40, tầng lửng khu B chợ Đà Lạt Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

02633830303

banhxeohanhtam@dalatcity.org

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)