Address: 262 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Phone: 0983474173

Email: phuonglinhhoteldalat@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Phương Linh Hotel

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standard 1 bed

500,000đ /1 night Standardd 2 bed

400,000đ /1 night Standardd Quadruple

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)