Address: 133 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Phone: 02633663373

Email: dalatecogreen.sales@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Dalat Ecogreen Hotel

Introdution

  • Free wifi

  • Hot tub

Nhập chính sách KS

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

350,000đ /1 night Standard 1 bed

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)