• Trà Oolong Lễ 8 sao

  • Trà Oolong Lễ 7 sao

  • Trà Oolong Lễ 6 sao

  • Trà Oolong Lễ 3 sao

Contact us

11 Phạm Ngũ Lão, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263 3555 111

ctyhaiyih@vnn.vn

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img