Quán cơm Đào Liễu    

Hẻm 31 Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng - 034 344 7378

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Là một quán ăn và quán cà phê dưới một khu rừng nhỏ

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Hẻm 31 Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

034 344 7378

phongkk123@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)