Open Time: 09:00 - Close Time: 17:00

Phone: 094 790 90 68

Address: 344 Lương Đình Của, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Black Rock Garden Coffee

Average Price / People : 40,000 đ - 100,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

344 Lương Đình Của, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

094 790 90 68

blackrockgardencoffee@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img