Address: Lô C16 KQH Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Phone: 0919925458

Email: Thanhthuyle287@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Bình nguyên 2

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standardd Double

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)