Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Hủ Tiếu & Bún Măng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 13:30
 • Hồ Xuân Hương

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Doha Cafe

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Dung - Bánh Canh & Chả Cuốn

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Lạc Tiên Giới

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Xiên Nướng V&M

  Mở cửa: 14:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đổi cỏ hồng

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Hoa Sơn Điền Trang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Chợ đêm Đà Lạt

  Mở cửa: 18:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Hủ Tiếu Mực Ông Già

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Hồ Xuân Hương

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Lẩu gà lá é 668-Gà nướng lu

  Mở cửa: 23:59
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà Lồng Coffee

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • NHÀ CỦA ỚT COFFEE

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Bánh Mì Phá Lấu - Duy Tồ

  Mở cửa: 13:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Đồi Thiên Phúc Đức

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:55
 • Quán Lá Chuối 2

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
Ngày 3
 • Tiệm Mì Tàu Cao

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Thiền viện Trúc lâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Cổng trời Bali - GreenHills

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Tiệm nướng Thương Thương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Lạc Tiên Giới

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mì Quảng Ông Huỳnh

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nhà Quê

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00