TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

30/07/2020 600 0

Nhằm chủ động phòng, chống dịch, giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu