Tiếp tục rà soát các đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19

12/08/2022 134 0
Ngày 12/8, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai rà soát các đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt

UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát danh sách các trường hợp chưa tiêm (mũi 3, mũi 4 đối với người từ 18 tuổi trở lên; mũi 3 đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1, mũi 2 đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi) theo từng địa bàn cấp xã, để chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể căn cứ danh sách đối tượng chưa tiêm trên địa bàn tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vận động người dân đi tiêm theo lịch của ngành y tế. 

Rà soát, tổng hợp báo cáo số lượng đối tượng không tiêm, lập danh sách các trường hợp đã chuyển đi xa không có trên địa bàn, danh sách các trường hợp không liên lạc được, đã chết; danh sách đối tượng tiêm ở địa phương khác về lại địa phương, danh sách hoãn tiêm cho người bị bệnh kéo dài thời gian tiêm… gửi danh sách các trường hợp này về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế để đưa đối tượng ra khỏi danh sách tiêm chủng của từng địa phương. Cung cấp danh sách các đối tượng không tiêm, hoãn tiêm và đối tượng cần tiêm vắc xin phòng Covid-19 về Sở Y tế trước ngày 15/8/2022 để báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để đưa ra khỏi danh sách tiêm và để tổng hợp và phân bổ vắc xin theo quy định.

Trong tháng 8/2022, nếu địa phương nào không sử dụng hết vắc xin được cấp để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (mũi 1, mũi 2), tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm (mũi 3, trên 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), nhắc lại lần 2 (mũi 4) và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm trên, để xảy ra dịch tại địa phương và vắc xin quá hạn sử dụng thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Lâm Đồng.

Theo baolamdong.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu