Phòng Văn hóa và thông tin đề nghị các cơ cơ sở lưu trú lập danh sách các đối tượng tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid - 19

29/06/2021 857 0

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt về việc lập danh sách đối tượng tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid -19 trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Phòng Văn hóa- thông tin đề nghị các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện nội dung.

 

 

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu