Đưa ''Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt'' đến từng hộ gia đình

21/06/2022 46 0
UBND TP Đà Lạt vừa in ấn, phát hành “Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt” đến từng hộ gia đình nhằm giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Trong đó, quy định rõ 12 quy tắc ứng xử gồm 7 quy tắc ứng xử chung và 5 quy tắc ứng xử đối với các hộ gia đình. Cụ thể, các quy tắc ứng xử chung: Tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và quy định của địa phương nói riêng; ứng xử hiền hòa, thanh lịch và mến khách; sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với đặc trưng văn hóa, khí hậu của Đà Lạt; giúp đỡ người dân và du khách khi gặp khó khăn; tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, giới tính trên cơ sở pháp luật và đạo đức xã hội; yêu thương, giúp đỡ và ưu tiên người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai khi tham gia các quan hệ xã hội; tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan thành phố. Quy tắc ứng xử đối với các hộ gia đình: Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tôn trọng, bình đẳng, yêu thương chia sẻ trong gia đình, hòa nhã, thân thiện với láng giềng và du khách; chia sẻ, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; tôn trọng, chỉ dẫn, giúp đỡ khi du khách có yêu cầu chính đáng; thực hiện tốt Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền”. 

Nội dung “Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt” nhằm góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, hiện đại, trở thành “thành phố đáng sống”. 

Theo baolamdong.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu