Đà Lạt muốn thí điểm mô hình “Bãi cắm trại du lịch” trên đất nông nghiệp

20/09/2022 487 0
Đà Lạt dự kiến thí điểm loại hình “Bãi cắm trại du lịch” trên địa bàn trong thời gian tới đây.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc cấp phép, đăng ký lưu trú cho khách đối với loại hình bãi cắm trại du lịch, cơ quan này đã cùng với các phòng, ban liên quan của UBND TP. Đà Lạt đã dự họp bàn về giải pháp quản lý điểm cắm trại du lịch trên địa bàn TP. Đà Lạt do Phòng Văn hoá - Thông tin TP. Đà Lạt chủ trì.

Trên cơ sở đó, Phòng Văn hoá - Thông tin TP. Đà Lạt đã xây dựng dự thảo Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động bãi cắm trại trên đất nông nghiệp trên địa bàn TP. Đà Lạt và đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan góp ý cho dự thảo quy chế.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, cơ quan này đã nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo quy chế đối với lĩnh vực ngành quản lý để triển khai thí điểm tại TP. Đà Lạt.

Sau khi triển khai thí điểm tại TP. Đà Lạt, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu ban hành Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh "Bãi cắm trại du lịch" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 18/8/2022, góp ý với Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động thí điểm loại hình “Bãi cắm trại du lịch” trên địa bàn TP. Đà Lạt do Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đà Lạt xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị nghiên cứu lại diện tích đất tối thiểu để đầu tư, kinh doanh và diện tích được sử dụng để làm bãi cắm trại du lịch nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương.

Vật liệu sử dụng để đầu tư các hạng mục công trình phục vụ “Bãi cắm trại du lịch” là các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, độ dốc của khu đất, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Theo baodautu.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu