Chuẩn bị các điều kiện cho đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với các đối tượng từ 18-59 tuổi

14/10/2021 97 0

Lịch trình mẫu