Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

28/06/2024 467 0
Trong 3 ngày từ 26 - 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

ThS. Hoàng Ngọc Huy - Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, thông tin về tình hình phát triển du lịch Việt Nam, du lịch Lâm Đồng

Hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến du lịch gồm: Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan đến Du lịch; Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về du lịch; Các Hiệp hội Du lịch/Lữ hành/Khách sạn; Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; Tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng; Tình hình phát triển du lịch Việt Nam, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam, của Lâm Đồng; các Chương trình, hoạt động lớn của Du lịch Việt Nam; Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

Các nội dung do cán bộ chuyên trách của các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trình bày.

Theo lamdong.gov.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu