Triển lãm "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh"

21/11/2023 25/11/2023

Quảng trường Lâm viên - Phường 10

203 0

Triển lãm "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh"  trong khuôn khổ Liên hoan phim lần thứ XXIII được diễn ra từ ngày 21/11/2023 đến ngày 25/11/2023 tại Quảng trường Lâm viên thành phố Đà Lạt .

Phác thảo phối cảnh 

Bản đồ

Lịch trình mẫu