Triển lãm chủ để " Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối Văn hóa và Du lịch

25/04/2022 30/04/2022

Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt số 09 Hồ Xuân Hương - Phường 9

991 0

1. Thời gian:

- Đợt triển lãm diễn ra từ ngày 25/4 - 30/4/2022

- Thời gian dàn dựng: từ ngày 21 - 24/4/2022.

- Khai mạc triển lãm: 8h30’, ngày 25/4/2022.

2. Địa điểm: Tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt: số 9A, đường Hồ Xuân Hương, Phường 9, thành phố Đà Lạt.

III. NỘI DUNG TRIỂN LÃM

1. Chủ đề triển lãm: “Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối Văn hóa và Du lịch.

2. Nội dung triển lãm:                  

2.1. Trưng bày các hình ảnh, tư liệu về Côn Đảo và Nhà tù Côn đảo: 

a) Thời gian: Từ ngày 25/4/2022  đến hết ngày 30/4/2022.

b) Nội dung:

- Nội dung1: Côn Đảo dưới thời nhà Nguyễn.

- Nội dung 2: Nhà tù Côn Đảo - Lịch sử 113 năm (1862 - 1975).

- Nội dung 3: Di tích Côn Đảo trong lòng người dân Việt Nam và Quốc tế.

- Nội dung 4: Côn Đảo - Danh thắng và Thành tựu phát triển.

c) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo.

- Đơn vị phối hợp: Bảo tàng Lâm Đồng.

2.2.Giới thiệu, trưng bày các giá trị Di tích Nhà Lao Thiếu nhi Đà Lạt.

a) Thời gian: Từ ngày 25/4/2022  đến hết ngày 30/4/2022.

b) Nội dung:

- Giới thiệu tham quan các không gian trưng bày tại Di tích.

- Bố trí không gian chiếu phim tư liệu tại khu vực triển lãm với nội dung sau:

+ Phim giới thiệu về di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

+ Phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thực hiện 1 video (khoảng 15 phút) nội dung: Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt điểm đến hấp dẫn và lý tưởng cho Du lịch về nguồn tại thành phố Hoa để phục vụ giới thiệu, quảng bá trong thời gian Triển lãm. Chọn 1 số phim có nội dung phù hợp với chủ để triển lãm và phục vụ kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) để chiếu trong thời gian diễn ra triển lãm.

- Tổ chức mời đại biểu cựu tù tại di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt nói chuyện chuyên đề “Câu chuyện đằng sau những hiện vật” trong thời gian diễn ra triển lãm.

- Thiết kế, in ấn  giới thiệu, quảng bá về triễn lãm trên băng rôn, cờ phướn,..

c) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Lâm Đồng.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lâm Đồng.

Bản đồ

Lịch trình mẫu