Ngày hội Thanh Thiếu nhi Đà Lạt

27/11/2022 27/11/2022

Quảng trường Lâm Viên - Phường 10

1101 0

Nhằm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức các chương trình bắt đầu vào lúc 15h30 ngày 27.11.2022 tại Quảng trường Lâm Viên

Bản đồ

Lịch trình mẫu