LỄ KỶ NIỆM 130 NĂM ĐÀ LẠT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1893 – 2023) VÀ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÀNH PHỐ SÁNG TẠO ÂM NHẠC CỦA UNESCO

Lịch trình mẫu