Lễ hội Khinh Khí Cầu

28/12/2022 01/01/2023

109 Yersin- Phường 10

1222 0

🎈 Thời gian tổ chức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023.

🎈 Giá tham khảo: 2tr / 1 người, 1 lần 20 người, bay 20 phút.

🎈 Địa điểm check-in với khinh khí cầu: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

🎈 Bay thử nghiệm: Từ 07h30 đến 09h30 ngày 27/12/2022

🎈 Bay chính thức: Từ 06h30 đến 09h30 và từ 17h đến 19h30 từ 28/12/2022-01/01/2023

Bản đồ

Lịch trình mẫu