Inpormation

21/08/2023 297 0
Thành công chuyển đổi số thời gian qua đã có tác động rõ rệt, thiết thực trong thực tiễn hoạt động của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lâm Đồng, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, văn hóa di sản, bảo tồn bảo tàng, thư viện.

Related Post

Sample Plan