Information

25/11/2022 205 0
Hưởng ứng “Hành trình tìm kiếm và quảng bá các món ăn đặc sản, món ăn đường phố và hệ thống nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng của 63 tỉnh, thành Việt Nam (giai đoạn 2022-2023)” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Viện Kỷ lục Việt Nam tổ chức, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chọn lọc và đề cử Top các món ăn, đặc sản, các món ngon đường phố; các nhà hàng, quán ngon của địa phương.

Related Post

Sample Plan