Information

05/10/2022 169 0
Là người con của đất chè Trạm Hành, với mục tiêu nâng cao giá trị nông sản quê hương, bàn tay chị gầy dựng từng chút, từng chút, thu hút du khách đến với vườn hồng, với trái hồng sấy, trái dâu, trái chuối…, những sản vật đơn sơ và mang đậm hồn cốt vùng đất Trạm Hành xưa cũ.

Related Post

Sample Plan