Information

26/09/2022 270 0
Ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung đẩy mạnh công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, chỉnh trang, nâng cấp môi trường cảnh quan chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Related Post

Sample Plan