Information

17/08/2022 529 0
Ngày 17/8, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Related Post

Sample Plan